2023 heeft weer heel wat in petto voor onze vriendenkring 'Familiares de Dunis'! Ontdek hier de activiteiten die nu al bekend zijn. Nog geen lid? Hier vind je meer info over hoe je een lidkaart kan bekomen.

9 september 2023 namiddaguitstap naar Oudenburg

De volgende uitstap na de geslaagde driedaagse naar Parijs en omgeving is iets dichter bij huis. Op zaterdagnamiddag 9 september organiseren we met eigen vervoer de namiddaguitstap naar Oudenburg.

Programma:

  • 13.30 uur onthaal met koffie of thee in Bar Trottoir (site Abdijhoeve), aangeboden door de Vriendenkring.
  • 14.00 uur begeleid bezoek aan de onlangs gerestaureerde abdijschuur met Wouter Dhaeze, cultuurfunctionaris, stadsarcheoloog en directeur van het Oudenburgs museum RAM;
  • Aansluitend bezoek aan de Romaanse Kerk van Ettelgem (deelgemeente van Oudenburg) met Wouter Dhaeze. Verplaatsing gebeurt met eigen vervoer.
  • Aansluitend bezoek aan de Sluis van Plassendale en het Spaans Tolhuis waar Peter Velle, cultuurfunctionaris van Oudenburg en trotse eigenaar van het Spaans Tolhuis ons meer info geeft over de waterwegen, het sluizencomplex en uiteraard ook over het Spaans Tolhuis.

Einde van de namiddaguitstap is voorzien om 17.30 u.

Deze activiteit is gratis voor de leden; Niet-leden kunnen deelnemen mits overschrijving van 6 euro op het rekeningnummer van de Familiares de Dunis vzw: BE02 9730 1998 2640

Wie wenst kan na de bezoeken ook nog een eenvoudig avondmaal (soep met brood en/of boerenboterhammen) nuttigen in het Spaans Tolhuis. Deelname is vrij en staat los van de bezoeken. Wenst u hierbij aan te sluiten, dan reserveert u best op voorhand samen met uw inschrijving en betaalt u pas op 9 september in het Tolhuis.

Inschrijving en meer info: limbor.caroline58@gmail.com

Ettelgem - Sint-Eligiuskerk
Ettelgem - Sint-Eligiuskerk (c) commons.wikimedia.org / User: LimoWreck
St Pieters abdij Oudenburg (c) Archeonet
St Pieters abdij Oudenburg (c) Archeonet

 

 

  • 15 oktober 2023 - lezing Testerep / Walraversijde – Marnix Pieters (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Walravesijde, een laatmiddeleeuwse vissersnederzetting op het kusteiland ‘Testerep’

  • Dr. Marnix Pieters - filmzaal van het Abdijmuseum – aanvang 10.30 u.
  • Inkom (incl. consumptie) : leden = 2,00 euro – niet-leden = 5,00 euro
  • Inschrijvingen via de webshop van Abdijmuseum Ten Duinen

De site van de laatmiddeleeuwse vissersnederzetting Walraversijde op het kusteiland ‘Testerep’ kan al sinds de late 19de eeuw rekenen op belangstelling zowel van geologen als van archeologen en historici. In de periode 1992-2005 organiseerden de voorlopers van het agentschap Onroerend Erfgoed: het IAP (Instituut voor het Archeologisch Patrimonium) en daarna het VIOE (het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen uitgebreid archeologisch onderzoek. Dit onderzoek leverde heel wat nieuwe inzichten op over leven, wonen en werken in een vissersdorp langs onze kust in het 15de-eeuwse graafschap Vlaanderen.

Met de lezing op 15 oktober zal Marnix Pieters (directeur onderzoek archeologie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed), die sinds 1992 onderzoek doet naar deze merkwaardig goed bewaarde archeologische site, de stand van zaken van het onderzoek naar het laatmiddeleeuwse vissersdorp belichten met nadruk op de talrijke nieuwe inzichten die deze archeologische opgravingen hebben opgeleverd. Hoewel de grote opgravingscampagnes al een tijdje achter de rug zijn werd in 2020 nog onderzoek gevoerd naar de kapel van het dorp en levert verder onderzoek op het archeologisch ensemble nog steeds nieuwe inzichten op zoals recent met de identificatie van vijf fallusbekers.