Abdijmuseum Ten Duinen

Het 18de Jaarboek van het Abdijmuseum bevat slechts twee artikelen. Maar het zijn wel fundamentele bijdragen voor al wie zich inlaat met de geschiedenis van de grote cisterciënzerabdij.

De eerste tekst focust op hoe de abdij, toen nog in Koksijde, zelf met haar archief omgegaan is. Het middeleeuwse abdijarchief is enorm rijk aan oorkonden en akten. Hoe vonden de monniken zelf de weg in die honderden stukken? Dat brengt het artikel aan het licht. Er werden inventarissen gemaakt en de belangrijkste stukken werden zorgvuldig gekopieerd in ‘cartularia’. De stukken zelf werden gerangschikt, maar die ordening werd soms aangepast. En dan zie je dat dit alles wellicht ook een ander doel had. Zoals een goed beheer van de vele bezittingen. Of een overzicht produceren dat door zijn rijke versiering en formaat als geen ander aantoonde hoe belangrijk de abdij wel was…

De tweede bijdrage gaat in op de kaartboeken en het werk van landmeters voor de abdij. Er is wellicht geen enkele tentoonstelling of publicatie over de abdij, waarbij de schitterende kaarten niet gebruikt worden. En toch heeft eigenlijk niemand echt nagegaan hoe betrouwbaar ze wel zijn. Dat levert onverwachte resultaten op. Zo blijkt dat er duchtig gekopieerd werd en dat een lekenbroeder daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. En van landmeters en hun kaarten werd vroeger duidelijk wat anders verwacht dan nu. De kaarten en de beschrijving van de vele hoeven in de omgeving blijven bijzonder waardevol, maar je mag ze niet zomaar blindelings volgen.

Dit laatste Jaarboek, dat uiteraard heel sterk geïllustreerd is, rondt de imposante reeks af. Met artikelen die – net zoals dat archief of die kaartboeken – niet alleen mooi om zien zijn, maar ook blijvend bijdragen aan de geschiedenis van de grote Koksijdse abdij.

Prijs: € 15. Te koop in de museumshop van het Abdijmuseum. Verzending ook mogelijk (+ verzendingskosten): mail naar abdijmuseum@koksijde.be.