Het Abdijmuseum heeft als museum wetenschappelijke en publieksgerichte opdrachten. Het verleent daarom graag ondersteuning aan onderzoeks- of publieksgerichte scripties of stages die bij de museale werking aansluiten. Dat leidde al tot geslaagde samenwerkingen!

Begeleiding bij scripties/onderzoek

Heb je een projectidee met een link naar de Duinenabdij in het kader van je opleiding of een onderzoeksproject, laat het ons weten.

Ben je op zoek naar een onderwerp voor je scriptie? Geen probleem. In overleg met de Vlaamse universiteiten selecteerde het Abdijmuseum al een aantal concrete voorstellen voor bachelor- of masterscripties. De wetenschappelijke ploeg deelt graag de opgedane expertise en ervaring uit vorige projecten en kan je op dat vlak heel wat ondersteuning aanbieden:

Stageplaats

Op zoek naar een stageplaats? We luisteren graag naar je voorstel en kijken naar wat haalbaar is binnen onze werking en de vereisten van je stage. De voorbije jaren hebben studenten uit uiteenlopende studierichtingen al bij ons stage gelopen.