Bidden en werken. Ora et labora. De monniken konden er niet van onderuit. Maar laat ons eerlijk zijn: de boog moest ook niet altijd gespannen staan in de middeleeuwen! Op het grondplan van de abdij dat Pieter Pourbus schilderde in de 16de eeuw, zijn duidelijk een bolle-, kaats- en kegelbaan te zien. Het museum heeft ze nagemaakt en je kan er naar hartelust op amuseren!