In de zomer van 2022 trok Vlaamse Erfgoedbibliotheken drie maanden lang naar de kust om boeken gedrukt in Vlaanderen vóór 1801 op te nemen in STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek. Door zulke samenwerkingen op te zetten wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheken het vroege gedrukte Vlaamse erfgoed, dat verspreid is over vele tientallen Vlaamse erfgoedinstellingen, in kaart brengen en beter ontsluiten. 

Rechtstreekse link naar de opgenomen oude drukken uit de collectie van het Abdijmuseum.